• +855 68 969 611 & +855 70 969 611

ស្វែងរកពួកយើង

ឥឡូវនេះយើងមានទីតាំងនៅទីក្រុងសំខាន់ៗ នៃប្រទេសកម្ពុជា ហើយយើងនឹងពង្រីកទៅកាន់ទីក្រុងផ្សេងទៀតឆាប់ៗនេះ

ភ្នំពេញ

ភ្នំពេញ

អគារលេខ ២៩ ជាន់ទី១៦ បន្ទប់លេខ១៦អេប៊ី ផ្លូវ២៤៥(ម៉ៅសេទុង) សង្កាត់ទួលទំពូលទី២ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

+855 70 969 611

+855 68 969 611 |
xxx xxx xxx

ខេត្តព្រះសីហនុ

ខេត្តព្រះសីហនុ

Under construction!

MetFone: xxx xxx xxx

ក្រុងបាវិត

ក្រុងបាវិត

Under construction!

Cellcard :  xxx xxx xxx

24/7 Support

Submit your enquiry here Now!