• +855 68 969 611 & +855 70 969 611

អុីនធើណិតតាមគេហដ្ឋាន

អុីនធើណិត

អុីនធើណិតតាមគេហដ្ឋាន

Under construction !

កញ្ជប់គម្រោងសម្រាប់គេហដ្ឋាន

អុីនធើណិតតាមគេហដ្ឋាន

អុីនធើណិតតាមគេហដ្ឋាន

ល្អបំផុតសម្រាប់គេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នក
  • ល្បឿនលឿនជាមួយនឹងការតភ្ជាប់ដោយមានស្ថេរភាព
  • ល្បឿនលឿន៖ 50 Mbps សម្រាប់ការកម្សាន្ត YouTube, Facebook និងផ្សេងៗទៀត
  • ការតម្លើងមានភាពងាយស្រួលនិងរហ័សទាន់ចិត្ត
  • ល្បឿនទាញយកនិងផ្ទុកឯកសារលឿន
  • គួរជាទីទុកចិត្តបាននិងសុវត្ថិភាពខ្ពស់

តារាងតម្លៃលំអិត

អុីនធើណិតខ្សែកាប្លិ៍អុបទិក + ទូរទស្សន៍​សុឹងមុឹង24/7 Support

Submit your enquiry here Now!